သင်တန်းသားဦးရေ

အတန်းတစ်ခု မှာ 14-18ယောက် အများဆုံးသင်ကြားလို့ ဆရာ၊ဆရာ မက တစ်ယောက်ချင်းစီ ကို အာရုံစူးစိုက်မှုပေးပါတယ်။

အိမ်စာများ ကို Feedback ပေးပြီး၊သေချာစစ်ပေးပါတယ်။

Course ပြီးဆုံးပါက မိမိရဲ့ တိုးတက်မှု ကို Final exam တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ Assignment, Performance, Participation တွေ နဲ့ တိုင်းတာပြီး Feedbackပေးပါတယ်။

နောက် Level တက်ရောက်နိုင်ပြီ ဆိုတဲ့ Recommendation တီချယ်တွေ က Course တစ်ခု ပြီးတိုင်း ထုတ်ပေးပါတယ်။

Level တစ်ခု ပြီးပါက Certificate ထုတ်ယူလိုပါက SLD ရဲ့ Admin ရုံးကို တောင်းနိုင်ပါတယ်။

Free ပါ။ ဘာကြေးမှ ပေးစရာမလိုပါ။