သင်ကြားမည့် ဆရာ၊ဆရာမများ

Tr.Francis Shing (Founder & Director)

BA Philo, Ateneo de Manila, Philippines

MA Education, Xavier University, Philippines

CELTA (Cambridge)

Cert. Social works Utah University, US

 

 Tr.Nway Nway Zaw Min (Founder & Principal)

MA Education, Xavier University, Philippines

CELTA (Cambridge)

TEYLT (LTTC)

Fulbright Teacher Exchange to US (2018) 

 

Tr Francis နဲ့ Tr Nway နှစ်ယောက်လုံး စာသင် သက် ၁၃နှစ်ကြော်ရှိပါပြီ။ သင်ရိုးညွှန်းတန်း၊ Lesson Plan များ ကို တီချယ်တို့ ကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ရေးဆွဲ ပြင်ဆင်ထားပါသည်။

SLD Teaching Team မှဆရာ၊ဆရာမ များအားလုံး သည်လည်း  TOEFL, IELTS အမှတ်ကောင်းများ ရရှိထားသော English Language Teaching Diploma နဲ့ Certificateကိုင်ဆောင်ထားကြပါတယ်။

Foreigners များ Native English Teachers များမရှိပါ။

SLD သင်တန်းကျောင်းအား စီးပွားရေးဦးတည်ချက်ဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ပါရမီ၊ ဝါသနာ၊စေတနာ အရင်းခံ ပြီးဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်တာကြောင့် SLD မှ ဆရာ၊ ဆရာ မများ သည် English Languageကျွမ်းကျင်မှု၊ သင်ကြားနည်းနာ တက်ကျွမ်း မှု အပြင် ကျောင်းသူ၊သားများ အားစေတနာ အပြည့်အ၀ ဖြစ်သင်ကြား ပေးပါသည်။